Blog

Trebaju li se solarni paneli čistiti?

26.09.2023.
Trebaju li se solarni paneli čistiti?

Čišćenje solarnih panela, DA ili NE?

Dok neki savetuju da je redovno pranje panela neophodno, kako bi se postigla maksimalna konverzija solara, drugi smatraju da bi se solarni paneli trebali povremeno samo ispirati, ako primetite znatno niski solarni izlaz. Najbolje je krenuti sa preporukama proizvođača solarnih panela za održavanje.
Položaj vaših solarnih panela može uticati na nakupljanje prljavštine. Ukoliko su oni postavljeni horizontalno, veća je verovatnoća da će se prljavština zalepiti za panele. Na nagibu će prljavština verovatnije skliznuti dole, umesto da ostane na istom mestu. Lokacija vaših solarnih panela takođe može odigrati veliku ulogu u tome koliko će se prljavštine nakupiti na njima. Ukoliko se nalazite u područjima sa pustinjskim karakteristikama, paneli su skloniji prljanju. Život u blizini šuma ili unutar šume može prouzrokovati problematično nakupljanje lišća i ptičijeg izmeta.

Koliko treba čistiti solarne panele?

Mnoge situacije mogu uticati na to koliko će se vaši solarni paneli zaprljati. Najbolji način čišćenja solarnih panela je pustiti da priroda obavi svoje. Pljusak može isprati prašinu i otpatke sa panela kako bi radili sa kapacitetom snage 95%. Ukoliko živite na suvom području, možda ćete morati sami kvasiti panele, ali to je potrebno u situaciji kada uočite problem.
Ukoliko nemate jasan pogled na svoje panele, možete postaviti kamere usmerene prema njima i to će vam omogućiti da pratite nakupljanje prljavštine.
Možete proveriti izlaz solarnih panela na nekoliko načina, zavisno od načina koji koristite.
Za prenosne električne stanice ili kućne baterije, proverite aplikaciju kako biste videli izlaz.
Da biste proverili izlaz solarnog panela, koristite multimetar za proveru napona.